ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : -
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณา พัดขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,13:47  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิขา ว32203 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,13:45  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนราภรณ์ นาคพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,11:07  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คศ.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวนา มุขพรหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,11:17  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..