ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักสื่อความหมายโรงเรียนลิไทพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมหัตถศิลป์สร้างสรรค์
นักสื่อความหมายโรงเรียนลิไทพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อสืบสานหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการทำกิจกรรมปั้นดินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รังนกคุ้ม ตะโมแฮนดิคราฟท์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และเขียนลายสังคโลกบนผืนผ้า ณ บ้านปรีดาภิรมย์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,19:35   อ่าน 135 ครั้ง