ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนลิไทพิทยาคม
ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
เบอร์โทรศัพท์ 055-697087
Email : lithai.lt@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน